omläggning valmat betongtak i berthåga Uppsala 144 kvm