omläggning 2 kupig lertegel Fålhagen Uppsala 130 kvm